Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile kamuda siber hamle: Açık kaynak kodlu yazılım yaygınlaştırılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan genelgeyle kamuda açık kaynak kodlu yazılım kullanımı yaygınlaştırılarak bilişim harcamalarından tasarruf edilmesi, üretici bağımlılığının azaltılması ve siber güvenliğin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Bu amaçla Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ile Kıyı Güvenlik Komutanlığı hariç tüm kamu kurum ve kuruluşları, vilayet özel yönetimleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile kurdukları birlik, kuruluş ve işletmeler; kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların direkt yahut dolaylı olarak tek başına yahut birlikte ya da farklı başka sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları her çeşit kuruluş, kuruluş, birlik, işletme ve şirketler; özelleştirme kapsam ve programına alınmış paylarının yarısından fazlası kamuya ilişkin olan özel hukuk kararlarına tabi kuruluşlar, fonlar, döner sermayelerce kullanılan ticari lisanslı yazılımların envanteri ve bunlardan hangilerinin AKKY muadilleriyle değiştirilebileceğine yönelik “AKKY Geçişi Tahlil ve Yol Haritası Raporu”, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinin resmi internet adresinde (www.cbddo.gov.tr) ilan edilecek şablona ve “Açık Kaynak Kodlu Yazılıma Geçiş Tahlil Rehberi”ne uygun formda oluşturularak 9 ay içinde Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisine iletilecek.

Oluşturulan rapor çerçevesinde yürütülmesi gereken çalışmalar için gereksinim duyulan mali kaynakların ve iş gücünün tahsisine yönelik gerekli önlemler alınacak.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca, kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi teknolojisi altyapısına ait bütçe planlamaları ve ödenek tahsisi kararlarında kelam konusu raporlar dikkate alınacak ve bu kapsamdaki ödenek talepleri öncelikle karşılanmaya çalışılacak.

Yazılım tedarikini içeren mal ve hizmet alımlarında, teknik ve/veya ekonomik münasebetlerle uygun olmaması durumu hariç, ticari lisanslı yazılımlar yerine AKKY muadilleri tercih edilecek. Bu nitelikteki ödenek talepleri için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına iletilecek proje teklif formlarında, alınması öngörülen ticari lisanslı yazılımlar için AKKY muadillerinin neden tercih edilmediğine yönelik teknik ve ekonomik münasebetler ayrıntılı halde açıklanacak.

Mevcut AKKY’lerin Türkiye’de faaliyet gösteren yazılım firmalarınca ve Türkiye’de istihdam edilen işçi tarafından özelleştirilmesi suretiyle geliştirilen yazılımlar da, yazılım lisanslama yöntemi prestijiyle AKKY lisanslarını kullanmıyor olsa dahi AKKY geçiş sürecinde değerlendirmeye alınacak.

Bu nitelikteki yazılımlar teknik ve mali açılardan ilgili kamu kurum ve kuruluşunun gereksinimini karşılıyorsa, uygun nitelikte AKKY eseri bulunmaması durumunda ticari lisanslı yazılımlara tercih edilecek.

AKKY geçiş sürecinde kurumlar ortası uyum Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından sağlanacak.

Rapor ve rehber gerektiğinde Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından güncellenerek resmi internet adresinde yayımlanacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir