Çiğ süt desteği ödemelerine ilişkin esaslar belli oldu

Bakanlığın, Çiğ Süt Takviyesi ve Süt Piyasasının Düzenlenmesi Uygulama Bildirisi, Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Tebliğle, Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2023-2024 Yıllarında Yapılacak Çiğ Süt Dayanağı ve Süt Piyasasının Düzenlenmesine Ait Karar’da yer alan destekleme ödemelerine ait adap ve asıllar belirlendi.

Buna nazaran, çiğ süt takviyesi ve süt piyasasının düzenlenmesi için gerekli kaynak, bütçede hayvancılığın desteklenmesi için ayrılan ödenekten karşılanacak. Bakanlıkça gerekli paranın aktarılmasını müteakip banka aracılığıyla ödenecek.

Çiğ süt desteklemesi, ürettiği çiğ sütü, süt sürece tesislerine, fatura/e-fatura/e-arşiv fatura/müstahsil makbuzu/e-müstahsil makbuzu karşılığında kendisi, üretici yahut yetiştirici örgütü yahut bunların yüzde 50’nin üzerinde hisseye sahip oldukları iştirakleri vasıtasıyla satan ve Bakanlık Süt Kayıt Sistemi (BSKS) bilgi tabanına aylık olarak kaydettiren bir üretici-yetiştirici örgütüne üye olan yetiştiricilere yapılacak.

Üretmiş olduğu çiğ sütü, süt piyasasının düzenlenmesi uygulaması kapsamında, üretici örgütleri aracılığıyla süt eserine çevirterek Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne satan üreticiler de desteklemeden yararlanacak. Desteklemede, 1 kilogram süt eseri muadili süt ölçüsü temel alınacak.

Çiğ süt desteklemesinden yararlanacakların işletmesi ve sütün elde edildiği hayvanların TÜRKVET’e kayıtlı olması gerekecek.

Süt soğutma tankları, süt toplama merkezleri ve süt dolum tesislerinin yürürlükteki mevzuat kararlarına uygunluğu denetim edilecek.

Çiğ süt takviyesinde, üretici-yetiştirici örgütlerine verilen yetki, vazife ve sorumlulukları vaktinde yerine getirmeyerek yetiştiricinin mağduriyetine sebep olan üretici-yetiştirici örgütleri mağduriyetin giderilmesinden sorumlu olacak.

Tebliğde yer alan destekleme ödemeleri kamu kaynağı olduğu için hak sahibinin hesabına aktarılmadan evvel, haciz-icra, temlik ve gibisi süreçler yapılmayacak.

Destekleme ödemelerinden, idari yanılgı sonucu düzenlenen evraklarla yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, 5 yıl müddetle hiçbir destekleme programından yararlandırılmayacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir